Rodzina 500+

OFERTY PRACY

 
25.09.2019

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na staż urzędniczy do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

 

Oznaczenie konkursu:    OK/KON/102/5/19

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

na staż urzędniczy
do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

                          

 

Zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014r. poz.400) Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze podaje nazwiska kandydatów wybranych na staż urzędniczy na wolne stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego) do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 
02.09.2019

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy na stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego)

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. (Dz.U.
z 2014r. poz.400 tj.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze,