Rodzina 500+

OFERTY PRACY

 
28.11.2018

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy na stanowisko stażysty

Oznaczenie konkursu:    OK/KON/102/7/18

                                                                                                                   

 L I S T A    K A N D Y D A T Ó W

 

zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy

na stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego)
do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

 

 
27.11.2018

Wyniki konkursu - sprostowanie na trzy wolne stanowiska referendarza sądowego do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

OK/KON/102/6/18

 

 

WYNIK   KONKURSU

na trzy wolne stanowiska referendarza sądowego

do Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze

 

 
26.11.2018

Wyniki konkursu na trzy wolne stanowiska referendarza sądowego do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

OK/KON/102/6/18

 

 

WYNIK   KONKURSU

na trzy wolne stanowiska referendarza sądowego

do Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze

 

 
16.11.2018

Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze poszukuje osoby zainteresowanej zatrudnieniem w ramach umowy na czas określony na zastępstwo

Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

poszukuje osoby zainteresowanej zatrudnieniem w ramach umowy na czas określony w celu zastępstwa urzędnika sądowego w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

 
13.11.2018

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referendarza sądowego do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Nr konkursu: OK/KON/102/6/18

                                                                                                                        

 

L I S T A    K A N D Y D A T Ó W

spełniających wymagania formalne

na stanowisko referendarza sądowego

do Sądu Rejonowego w Zielonej  Górze

 

 
07.11.2018

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Oznaczenie konkursu:    OK/KON/102/7/18

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

NA STAŻ URZĘDNICZY

 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

 

Na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2062 ze zm.) w zw. z art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 246 j.t.) :