Rodzina 500+

OFERTY PRACY

 
27.03.2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO - etap II

LISTA  KANDYDATÓW spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy
do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 
19.03.2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY

Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  ogłasza nabórkandydatów na staż urzędniczy   na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo archiwisty w Krajowym Rejestrze Sądowym) Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze.

 
16.02.2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze ogłasza nabór na jedno stanowisko asystenta sędziego w pełnym wymiarze do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 
20.11.2017

INFORMACJA O WYNIKU NABORU-asystent

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. 
w sprawie  przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r. poz.1228) Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze podaje WYNIKI KONKURSU na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego w pełnym wymiarze na umowę na czas określony (umowa na zastępstwo)do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 
31.10.2017

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na dwa wolne stanowiska.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego w pełnym wymiarze na umowę na czas określony (umowa na zastępstwo) do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 
13.10.2017

Infromacja o wyniku naboru na staż urzędniczy na jedno wolne stanowsiko stażysty do Oddziału Administracyjnego

Infromacja o wyniku naboru na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego) w wymiarze 0,75 etatu do Oddziału Administracyjnego - Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.