Rodzina 500+

OFERTY PRACY

 
18.06.2018

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Asystenta Sędziego

Oznaczenie konkursu : OK/KON/102/4/18

 

 

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE  NA  STANOWISKO  ASYSTENTA  SĘDZIEGO

 

 

 
28.05.2018

Wyniki konkursu na trzy wolne stanowiska asystenta sędziego

Oznaczenie konkursu : OK/KON/102/3/18

 

 

 

WYNIKI  KONKURSU

 

na trzy wolne stanowiska asystenta sędziego

w pełnym wymiarze na umowę na czas określony

do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 

 

 
15.05.2018

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na trzy wolne stanowiska asystenta sędziego.

LISTA  KANDYDATÓW

spełniających wymagania formalne na trzy wolne stanowiska asystenta sędziego

w pełnym wymiarze czasu pracy

do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

 

 

 
08.05.2018

Infromacja o wyniku naboru na staż urzędniczy

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 

na staż urzędniczy

na jedno wolne stanowisko stażysty

(docelowo archiwisty w Krajowym Rejestrze Sądowym)

Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze.

 

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014r. poz.400) Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze podaje nazwisko kandydata wybranego na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo archiwisty w Krajowym Rejestrze Sądowym) Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze.

 

 

 
24.04.2018

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko stażysty.

L I S T A    K A N D Y D A T Ó W

zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy

na jedno wolne stanowisko stażysty

(docelowo archiwisty w Krajowym Rejestrze Sądowym)

Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze.

 

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. (Dz.U. z 2014r. poz.400) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze, Komisja konkursowa po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu ustala listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej:

 

 
13.04.2018

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. (Dz.U.
z 2014r. poz.400 tj.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze, Komisja konkursowa po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu.