Rodzina 500+

OFERTY PRACY

« powrót

 
20.09.2017

LISTA KANDYDATÓW ZAKFALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY

Lista Kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego) w wymiarze 0,75 etatu do Oddziału Administracyjnego - Biura Podawczego Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze.

Oznaczenie konkursu:    OK/KON/102/1/17

 

                                                                                                                        

 

L I S T A    K A N D Y D A T Ó W

 

zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy

na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego) w wymiarze

0,75 etatu do Oddziału Administracyjnego - Biura Podawczego

Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze

                      

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. (Dz.U. z 2014r. poz.400 tj.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze, Komisja konkursowa po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu.

 

Kandydaci będą proszeni w kolejności alfabetycznej według harmonogramu tj.:

 

Lp.

Nazwisko  i Imię

Miejsce zamieszkania

GODZINA

   1.

BANACH  MARTA

ZIELONA GÓRA

9 00 - 9 30

   2.

BŁAŻEJEWSKA  AGATA

ZIELONA GÓRA

9 00 -   9 30

   3.

BOROWIEC  JOANNA

LUBIN

9 00 -   9 30

   4.

BUGAŁA  FILIP

ZIELONA GÓRA

9 00 -   9 30

   5.

BRZOZOWSKA  EWELINA

ZIELONA GÓRA

9 00 -   9 30

   6.

CHODASEWICZ  BEATA

ZIELONA GÓRA

9 45 - 10 15

   7.

CYFER  PIOTR

ZIELONA GÓRA

9 45 -   10 15

   8.

FRENCEL  ANNA

KROSNO ODRZAŃSKIE

9 45 -   10 15

   9.

GRACZYK  PAULINA

ZIELONA GÓRA

9 45 -   10 15

   10.

GRZELAK  MAŁGORZATA

ZIELONA GÓRA

9 45 -   10 15

   11.

JANCEWICZ  MAŁGORZATA

ZIELONA GÓRA

10 30 – 11 00

   12.

JAROCIŃSKA  ANNA

ZIELONA GÓRA

10 30 -11   00

   13.

JAROMIK  MICHAŁ

ZIELONA GÓRA

10 30 -   11 00

   14.

JARZĘBSKA  MONIKA

ZIELONA GÓRA

10 30 -   11 00

   15.

JASIEWICZ  MICHAŁ

KALSK

10 30 -   11 00

   16.

KOWALCZYK  PAULINA

ZIELONA GÓRA

11 15 - 11 45

   17.

KRÓL  PAULINA

CZERWIEŃSK

11 15 -   11 45

   18.

KULINIAK  JOANNA

ZIELONA GÓRA

11 15 -   11 45

   19.

KURMAN  MAŁGORZATA

ZIELONA GÓRA

11 15 -   11 45

   20.

MARCINIAK  IZABELA

ZIELONA GÓRA

11 15 -   11 45

   21.

MORACZYŃSKA  KINGA

WĘGLINIEC

12   15 - 12 45

   22.

MATERNA  KRZYSZTOF

SULECHÓW

12 15 - 12 45

   23.

NOWAK   JULITA

ZIELONA GÓRA

12 15 - 12 45

   24.

OLSZEWSKA  MAJA

ZIELONA GÓRA

12 15 - 12 45

   25.

PAWŁOWSKA  WIOLETTA

ZIELONA GÓRA

12 15 - 12 45

   26.

PIGALSKA  ALEKSANDRA

ZIELONA GÓRA

13   00 - 13 30

   27.

POHREBNY  AGNIESZKA

ZIELONA GÓRA

13 00 - 13 30

   28.

PRUS  ANNA

ZIELONA GÓRA

13 00 - 13 30

   29.

ROSZAK  BARBARA

ZIELONA GÓRA

13 00 - 13 30

   30.

SZEPIELEWICZ  INGA

ZIELONA GÓRA

13 00 - 13 30

   31.

SZWAJKOWSKA  JUSTYNA

BOJADŁA

13 45 - 14 15

   32.

SZYMCZAK   EWELINA

ZIELONA GÓRA

13 45 -   14 15

   33.

ŚWIERKOWSKA  MAGDALENA

ZIELONA GÓRA

13 45 -   14 15

   34.

TOPOLSKA  MONIKA

ZIELONA GÓRA

13 45 -   14 15

   35.

WRÓBEL  ANETA

ZIELONA GÓRA

13 45 -   14 15

   36.

WYSZKOWSKA  EWELINA

ZIELONA GÓRA

14 30 - 15 00

   37.

ZAPOTOCZNY  EDYTA

LETNICA

14 30 -   15 00

 

 

W dniu  29 września 2017r. (PIĄTEK) od godz. 9 00 zostanie przeprowadzony drugi etap konkursu – test i dyktando (pisanie ze słuchu na komputerze)  w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 (IV PIĘTRO), w sali konferencyjnej nr 413.

 Test będzie dotyczył znajomości zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2062 t.j. z późn.zm.) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz MS z dnia 31.12.2003r. Nr 5 poz. 22 z późn. zm. oraz z 2017r. poz. 166).

 

  1. Informacja dotycząca przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu  - rozmowy kwalifikacyjnej – zostanie podana w dniu 3 października 2017r. 
    na stronie internetowej  www.zielona-gora.sr.gov.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.zielona-gora.sr.gov.pl /bip/ o godz. 15 00
  2. Oferty przesłane po 20 września 2017r. ale z datą stempla pocztowego do 15.09.2017r. zostaną rozpatrzone w terminie późniejszym, a kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
  3. Przy  wejściu  na  salę  należy  okazać  dowód  osobisty.          

 

 

Przewodniczący  Komisji

« powrót