Rodzina 500+

Kontrola Zarządcza

Poniżej można pobrać następujące dokumenty dotyczące kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze:

- Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu rejonowego w Zielonej Górze za lata 2011-2014.

- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Zielonej Górze za lata 2010-2014.