Rodzina 500+

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

                                    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zielona Góra: TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWYA BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE ORAZ DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE WINDY OSOBOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI I FASADY SZYBU WINDOWEGO

03.09.2014r. UWAGA!!! 

ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie powodująca zmiany treści ogłoszenia

Więcej informacji w plikach do pobrania poniżej.

 

UWAGA !!! Instrukcja rozpakowania Projektu wykonawczego

Aby pobrać i rozpakować poprawnie pliki od numeru 10 do 13 z nazwą Projekt_Wykonawczy należy pobrać na dysk lokalny wszystkie 4 pliki i usunąć z nazw początkowy numer 144_, 145_, .....

Prawidłowo po pobraniu i zmianie nazw wszystkie pliki powinny mieć postać:

Projekt_Wykonawczy_zip.001

Projekt_Wykonawczy_zip.002

Projekt_Wykonawczy_zip.003

Projekt_Wykonawczy_zip.004

Do rozpakowania najelpiej użyć programu 7-Zip.

 

Dla osób które mają problemy z pobraniem i rozpakowaniem powyższych plików poniżej zamieczomy został link do zewnętrnego ftp. Należy kliknąć prawym przyciskiem poniższy link i wybrać opcję "Zapisz jako ..." (Save as....).

Projekt Wykonawczy

 

 

Numer ogłoszenia: 284636 - 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014, data modyfikacji: 12.09.2014