Rodzina 500+

zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu PN/1/14

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegona roboty budowlane pod nazwą „termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku Sądy Rejonowego w Zielonej Górze oraz dostawa, montaż i uruchomienie windy osobowej wraz z wykonaniem konstrukcji i fasady szybu windowego