Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
11.12.2017

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Ebner

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny prowadzi w sprawie I Ns 1065/13

postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Ebner, zmarłym 2 maja 2013r. w Zielonej Górze, ostatnio stale zamieszkałym w Zielonej Górze. Sąd Rejonowy wzywa, aby ewentualni spadkobiercy, w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o jego nabyciu.

« powrót