Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
14.12.2017

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych: Andrzeju Pidłypczak i Mikołaju Pidłypczak.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny prowadzi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych: Andrzeju Pidłypczak synu Konstantego i Anny, zmarłym 03.09.1952 r. w Jarogniewicach, Mikołaju Pidłypczak synu Andrzeja i Marii, zmarłym w 27.12.1998 r. w Janowie Lubelskim po którym pozostał spadek.

Sąd Rejonowy wzywa, aby ewentualni spadkobiercy ustawowi, którzy dotychczas nie biorą udziału w postępowaniu, w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku po zmarłych, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po w/w spadkodawcach - sygnatura  akt I Ns 2915/16.

« powrót