Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
16.07.2018

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Brachowicz

I Ns 1429/17

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny prowadzi w sprawie I Ns 1429/17 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Brachowicz, zmarłej 16 grudnia 2015 r. w Zielonej Górze, ostatnio stale zamieszkałej w Zielonej Górze. Sąd Rejonowy wzywa, aby ewentualni spadkobiercy, w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o jego nabyciu.

« powrót