Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
22.08.2016

Postępowanie upadłościowe Marcina Szulik i Izabeli Szulik, sygn. akt V GUp 12/16

OBWIESZCZENIE

 

Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Szulik PESEL 77011006817 i Izabeli Szulik PESEL 84050808504 – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 12/16 zawiadamia,
że została sporządzona lista wierzytelności oraz uzupełniająca lista wierzytelności numer 1, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze pl. Słowiański 12 pok.
115. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowymi Gospodarczym o
sporządzeniu listy wierzytelności , każdy wierzyciel umieszczony na liście może składać sędziemu-komisarzowi
sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten któremu odmówiono
uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

« powrót