Rodzina 500+

Postępowania powyżej 30 tys. euro

 
25.11.2016

Dostawa energii elektrycznej zgodnie z umową ramową nr 7/ZP-UR/2016 zawartą w dniu 05.07.2016 r.

Dostawa energii elektrycznej zgodnie z umową ramową nr 7/ZP-UR/2016 zawartą w dniu 05.07.2016 r. dla Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 
13.09.2016

Usługi ochroniarskie, stróżowania, monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu Sądu Rejonow

Usługi ochroniarskie, stróżowania, monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w budynkach przy pl. Słowiańskim 2 oraz 5 w Zielonej Górze

W załączeniu ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, załączniki.