Rodzina 500+

Postępowanie upadłościowe Zielonogórskich Fabryk Mebli S.A

OBWIESZCZENIE

Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym likwidacyjnym Zielonogórskich Fabryk Mebli S.A. w Zielonej Górze KRS 0000078402 Sygn.akt V GUp 2/11 zawiadamia, o wyłożeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego V Wydziału Gospodarczego w Zielonej Górze pl.Słowiański 12 (pokój 115) i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.