Rodzina 500+

Wykonanie konserwacji i napraw urządzeń elektrycznych na 2017 i 2018 rok

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Wykonanie konserwacji i napraw urządzeń elektrycznych na 2017 i 2018 rok.