Rodzina 500+

Wykaz

« powrót

 
05.06.2018

I Ns 222/18

 .

OGŁOSZENIE

O SPORZĄDZENIU SPISU INWENTARZA

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w dniu 16 kwietnia 2018 r. w sprawie I Ns 222/18 na wniosek Skarbu Państwa – Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Januszu Robercie Ratka, PESEL 61012009870, zmarłego w dniu 30 sierpnia 2014 r. we Wschowie, o nieustalonym miejscu ostatniego zamieszkania.

 

Pouczenie

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

« powrót