Rodzina 500+

Godziny urzędowania

Sądu:
w poniedziałki
7:30 - 18:00
od wtorku do piątku
7:30 - 15:30

Kasy sądowej:
w poniedziałki
8:00 - 12:45 i 13:45 - 16:45
od wtorku do piątku
8:00 - 12:45 i 13:45 - 14:45

Biura Obsługi Interesantów:
w poniedziałki
7:30 - 18:00
od wtorku do piątku
7:30 - 15:30

Biura Obsługi Interesantów VI Wydział Ksiąg Wieczystych:
w poniedziałki
7:30 - 17:30
od wtorku do piątku
7:30 - 15:00