Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

 
22.10.2019

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Stosownie do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017r., poz.729) Sąd Rejonowy w Zielonej Górze informuje o możliwości nabycia składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 do ogłoszenia przez jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne.

 
26.09.2019

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Stosownie do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017r., poz.729) Sąd Rejonowy w Zielonej Górze informuje o możliwości nabycia składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 do ogłoszenia przez jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne.

termin składania wniosków  03.10.2019r.

 
18.06.2019

Najem powierzchni na potrzeby Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Najem powierzchni na potrzeby Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 
29.01.2019

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie VII K 853/18 w dniu 11.02.2019

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie VII K 853/18 w dniu 11.02.2019

 
06.11.2018

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

Stosownie do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017r., poz.729) Sąd Rejonowy w Zielonej Górze informuje o możliwości nabycia składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 do ogłoszenia przez jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne.

 
24.07.2018

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

Stosownie do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017r., poz.729) Sąd Rejonowy w Zielonej Górze informuje o możliwości nabycia składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 do ogłoszenia przez jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne.