Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 15-10-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:10
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 1535/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 15-10-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:10
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 1536/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 15-10-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:15
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 1537/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 15-10-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:15
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 1538/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 15-10-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:20
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 1539/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 15-10-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:20
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 1540/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 15-10-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:25
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 1541/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 15-10-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:25
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 1542/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 15-10-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 1543/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 15-10-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 1544/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal