Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 18-06-2019
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 07:40
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 136/19
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska
Data: 18-06-2019
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 07:50
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 536/19
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska
Data: 18-06-2019
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 94/19
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska
Data: 18-06-2019
Sala: 205_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 840/17
Skład orzekający: Przewodniczący Iwona Petryszyn
Data: 18-06-2019
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 118/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 18-06-2019
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 528/18
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 18-06-2019
Sala: 3_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 801/18
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Ciesielski
Data: 18-06-2019
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 300/19
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska
Data: 18-06-2019
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2352/18
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 18-06-2019
Sala: 205_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 140/18
Skład orzekający: Przewodniczący Adam Gepart