Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 16-12-2019
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:15
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1045/18
Skład orzekający: Przewodniczący Mirosław Iwanowski
Data: 16-12-2019
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 227/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Grasza
Data: 16-12-2019
Sala: 113_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:30
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 732/19
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Leszczyński
Data: 16-12-2019
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2933/18
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 16-12-2019
Sala: 205_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 439/19
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Belamri
Data: 16-12-2019
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 08:30
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII Kp 651/19
Skład orzekający: Przewodniczący Liwia Olszewska
Data: 16-12-2019
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1431/19
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Budrewicz-Macholak
Data: 16-12-2019
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 4256/18
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 16-12-2019
Sala: 103_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:45
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 173/18
Skład orzekający: Przewodniczący Bartosz Żok
Data: 16-12-2019
Sala: 205_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 53/19
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Belamri