Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 20-01-2020
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1511/19
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 20-01-2020
Sala: 1_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 420/18
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Sikora
Data: 20-01-2020
Sala: 205_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 763/18
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Belamri
Data: 20-01-2020
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 297/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Grasza
Data: 20-01-2020
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1473/19
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 20-01-2020
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 752/19
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Budrewicz-Macholak
Data: 20-01-2020
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 854/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Grasza
Data: 20-01-2020
Sala: 3_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 277/19
Skład orzekający: Przewodniczący Barbara Nowak
Data: 20-01-2020
Sala: 103_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 272/19
Skład orzekający: Przewodniczący Bartosz Żok
Data: 20-01-2020
Sala: 205_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 283/19
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Belamri