Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 25-06-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:00
zdjęta z wokandy
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 656/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Grasza
Data: 25-06-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:10
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 703/18
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 25-06-2018
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 08:10
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII W 3/18
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 25-06-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:15
odwołana
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 704/18
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 25-06-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:20
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 705/18
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 25-06-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:25
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 714/18
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 25-06-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nkd 105/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Grasza
Data: 25-06-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 757/18
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 25-06-2018
Sala: 105A, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 543/18
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 25-06-2018
Sala: 509, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 4/18
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Olejnik