Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 12-12-2018
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 626/18
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Dobiecka-Woźniak
Data: 12-12-2018
Sala: 112, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 11/18
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 12-12-2018
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 08:40
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 881/18
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 12-12-2018
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 08:45
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 881/18
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 12-12-2018
Sala: 3, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 79/18
Skład orzekający: Przewodniczący Barbara Nowak
Data: 12-12-2018
Sala: 112, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 625/18
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 12-12-2018
Sala: 205, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 961/17
Skład orzekający: Przewodniczący Iwona Petryszyn
Data: 12-12-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2991/18
Skład orzekający: Przewodniczący Mirosław Iwanowski
Data: 12-12-2018
Sala: 101, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 922/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Maślanka
Data: 12-12-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1403/14
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Kulik