Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 23-10-2019
Sala: 112, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II W 204/19
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 23-10-2019
Sala: 103_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:05
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 298/19
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 23-10-2019
Sala: 103_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:05
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 292/19
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 23-10-2019
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:15
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 1042/19
Skład orzekający: Przewodniczący Grażyna Landyszkowska
Data: 23-10-2019
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RCo 39/19
Skład orzekający: Przewodniczący Grażyna Landyszkowska
Data: 23-10-2019
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1245/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jerzy Nowak
Data: 23-10-2019
Sala: 5_Budynek_, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 645/19
Skład orzekający: Przewodniczący Adam Gepart
Data: 23-10-2019
Sala: 103_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:30
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 296/19
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 23-10-2019
Sala: 112, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 977/16
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 23-10-2019
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 127/18
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Budrewicz-Macholak