Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 24-04-2019
Sala: 105A, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1362/18
Skład orzekający: Przewodniczący Jerzy Nowak
Data: 24-04-2019
Sala: 1, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 95/19
Skład orzekający: Przewodniczący Grażyna Landyszkowska
Data: 24-04-2019
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 08:30
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 1016/16
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 24-04-2019
Sala: 1, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:45
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 90/19
Skład orzekający: Przewodniczący Grażyna Landyszkowska
Data: 24-04-2019
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 08:45
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 535/18
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 24-04-2019
Sala: 113, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:50
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GCo 176/18
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Leszczyński
Data: 24-04-2019
Sala: 101, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:50
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 1629/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Maślanka
Data: 24-04-2019
Sala: 16, pl. Słowiański 5
Godzina: 08:55
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 1033/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Macur
Data: 24-04-2019
Sala: 205, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1287/18
Skład orzekający: Przewodniczący Iwona Petryszyn
Data: 24-04-2019
Sala: 101, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GCps 83/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Maślanka