Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 24-05-2018
Sala: 105A, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Cps 34/18
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 24-05-2018
Sala: 513, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:25
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 413/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Antoszewski
Data: 24-05-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RCps 19/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Grasza
Data: 24-05-2018
Sala: 112, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 439/18
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Wiemann
Data: 24-05-2018
Sala: 513, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1438/16
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Antoszewski
Data: 24-05-2018
Sala: 513, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2651/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Antoszewski
Data: 24-05-2018
Sala: 513, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2879/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Antoszewski
Data: 24-05-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 437/18
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 24-05-2018
Sala: 101, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:50
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 1528/17
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Biskup
Data: 24-05-2018
Sala: 205, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1612/17
Skład orzekający: Przewodniczący Iwona Petryszyn