Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 18-01-2019
Sala: 1, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 18/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 18-01-2019
Sala: 1, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:15
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 399/15
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 18-01-2019
Sala: 1, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:30
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 69/16
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 18-01-2019
Sala: 513, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 850/18
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 18-01-2019
Sala: Inna, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:55
odwołana
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 1933/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko
Data: 18-01-2019
Sala: 1, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 284/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 18-01-2019
Sala: 205, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 3367/18
Skład orzekający: Przewodniczący Iwona Petryszyn
Data: 18-01-2019
Sala: 513, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 840/18
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 18-01-2019
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2812/18
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Krawczak
Data: 18-01-2019
Sala: 101,
Godzina: 09:00
Wydział:
Sygnatura sprawy: V. GU 161/18
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Leszczyński