Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 22-10-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 07:45
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 645/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Grasza
Data: 22-10-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:10
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 1990/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 22-10-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:15
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 2020/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 22-10-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:20
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 2035/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 22-10-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:25
zdjęta z wokandy
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 2047/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 22-10-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:25
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 2562/17
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 22-10-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 363/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Grasza
Data: 22-10-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 305/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 22-10-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:35
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 2058/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 22-10-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:40
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 2059/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal