Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 14-02-2018
Sala: 509, pl. Słowiański 2
Godzina: 13:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 350/16
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Olejnik
Data: 14-02-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 13:20
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 436/17
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Sikora
Data: 14-02-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 2
Godzina: 13:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1380/17
Skład orzekający: Przewodniczący Mirosław Iwanowski
Data: 14-02-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 13:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RCo 2/18
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Sikora
Data: 14-02-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 13:50
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 520/17
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Sikora
Data: 14-02-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 14:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 130/18
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Sikora
Data: 14-02-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 14:10
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 485/17
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Sikora