Rodzina 500+

PORTAL INFORMACYJNY

W  dniu 11 kwietnia 2016 r. został  uruchomiony w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Centralny Portal Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości pod nazwą Portal Informacyjny Sądów Apelacji Poznańskiej.

Portal Informacyjny to serwis internetowy dostępny pod adresem https://portal.poznan.sa.gov.pl umożliwiający zarejestrowanym użytkownikom dostęp do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie, obejmujący swym działaniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu oraz sądy działające w jego obszarze. Aktualna lista sądów objętych działaniem Portalu Informacyjnego dostępna jest w serwisie na podstronie „Wykaz sądów”.

Portal ten został stworzony dla stron postępowania (osób fizycznych) i ich pełnomocników, a także dla sędziów i prokuratorów.

Użytkownicy portalu mają dostęp do informacji o sprawach prowadzonych w sądzie, w których występują jako strony, pełnomocnicy bądź obrońcy. Ponadto będzie możliwość sprawdzenia na jakim etapie jest postępowanie, jakie czynności zostały wykonane oraz jakie są zaplanowane terminy posiedzeń.

Portal pozwala również na oglądanie elektronicznej wersji pism sądowych oraz ich drukowanie.

Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

W Portalu Informacyjnym są udostępniane dokumenty opublikowane w systemie Sędzia-2 oraz dane spraw ze wszystkich repertoriów i z wszystkich wydziałów tut. Sądu z wyjątkiem Wydziału Ksiąg Wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane do Portalu Informacyjnego są synchronizowane z systemem informatycznym Sądu codziennie po godzinach urzędowania sądu – dane umieszczone w systemie danego dnia będą udostępnione dla użytkowników portalu dnia następnego.