Rodzina 500+

Wykaz

« powrót

 
05.06.2018

I Ns 144/18

.

OGŁOSZENIE

O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny informuje, że w sprawie I Ns 144/18 wpłynął złożony przez Pawła Stefaniaka wykaz inwentarza po Piotrze Stefaniak, PESEL 57082606817, zmarłego dnia 11.09.2017 r., ostatnio stale zamieszkałego w Zielonej Górze przy ul. Waszczyka 3/7.

 

Pouczenie

 

  1. Starszy referendarz sądowy poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.).
  2. Natomiast spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 638 1 § 3 pkt. 2 k.p.c.).
  3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

« powrót