Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

« powrót

 
21.04.2021

OŚWIADCZENIE DLA MEDIÓW W SPRAWIE III Nsm 405/21

OŚWIADCZENIE DLA MEDIÓW 

21 kwietnia 2021 r. 

 

OŚWIADCZENIE DLA MEDIÓW W SPRAWIE III Nsm 405/21

 

Informuję, że bezpośrednio po zdarzeniu w niedzielę 18 kwietnia 2021 r., dzieci, które przebywały w mieszkaniu zostały przewiezione do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Stan dzieci: 9-letnich bliźniaczek oraz 3-letniego chłopca jest dobry. Najstarsza 15-letnia córka kobiety, której nie było w mieszkaniu w chwili zdarzenia jest pod opieką dziadka. Matka dzieci została przewieziona na Izbę Wytrzeźwień.

W poniedziałek 19 kwietnia 2021 r. Sąd Rodzinny w Zielonej Górze podjął czynności w sprawie małoletnich dzieci oraz ich rodziców. Zostało wszczęte postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej, dotychczas sprawowanej przez rodziców. Kierując się dobrem małoletnich dzieci Sąd wydał postanowienie w trybie zabezpieczenia o umieszczeniu – na czas trwania postępowania – czwórki małoletnich dzieci w pieczy zastępczej, która ma być wskazana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Z uwagi na fakt, że dzieci są ze sobą bardzo emocjonalnie związane, czynności zmierzają do tego, żeby ich nie rozdzielać i mogły być razem ze sobą. Dopuszczono też dowód z opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze w zakresie oceny funkcjonowania rodziny, gwarancji wychowawczych oraz wskazań co do dalszego sposobu postępowania       z rodziną. O sprawie została zawiadomiona Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze.

 

Z uwagi na dobro małoletnich, Sąd aktualnie nie może udzielić więcej informacji na temat tej sprawy.

 

Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

SSR Małgorzata Budrewicz-Macholak

 

« powrót