Rodzina 500+

Rok 2016

  


Pliki do pobrania:

 1. MS_S1_sprawozdanie_w_sprawach_cywilnych_za_I_polrocze_2016.pdf [1.70 MB]
 2. MS_S5_SPRAWOZDANIE_w_sprawach_karnych_i_wykroczeniowych_za_I_polrocze_2016.pdf [916.20 KB]
 3. MS_S6_SPRAWOZDANIE_w_sprawie_osob_osadzonych_w_pierwszej_instancji_wedlug_wlasciwosci_rzeczowej_za_I_polrocze_2016.pdf [1.94 MB]
 4. MS_S7_sprawozdanie_z_orzecznictwa_w_sprawach_o_wykroczenia_za_I_polrocze_2016.pdf [409.73 KB]
 5. MS_S10_SPRAWOZDANIE_z_sadowego_wykonywania_orzeczen_wedlug_wlasciwosci_rzeczowej_za_I_polrocze_2016.pdf [561.75 KB]
 6. MS_s16_sprawozdanie_w_sprawach_rodzinnych_z_zakresu_spraw_cywilnych_z_wylaczeniem_spraw_nieletnich_za_I_polrocze_2016.pdf [1.25 MB]
 7. MS_S19_sprawozdanie_w_sprawach_gospodarczych_za_I_polrocze_2016.pdf [996.67 KB]
 8. MS_S11_SPRAWOZDANIE_z_zakresu_prawa_pracy_i_ubezpieczen_spolecznych_za_I_polrocze_2016.pdf [1.27 MB]
 9. MS_S20KRS_sprawozdanie_w_sprawach_rejestrowych_zaI_polrocze_2016.pdf [919.69 KB]
 10. MS_S20KW_sprawozdanie_w_srawach_dotyczncych_ksiag_wieczystych_zaI_polrocze_2016.pdf [265.00 KB]
 11. MS_S20UN_sprawozdanie_w_sprawach_upadlosciowych_i_naprawczych_za_I_polrocze_2016.pdf [824.54 KB]
 12. MS_S40_sprawozdanie_z_dzialalnosci_kuratorskiej_sluzby_sadowej_za_I_polrocze_2016.pdf [579.25 KB]
 13. MS_Kom23_sprawozdanie_z_czynnosci_i_komornika_za_I_polrocze_2016.pdf [439.94 KB]
 14. MS_S1_sprawozdanie_w_sprawach_cywilnych_za_2016.pdf [1.71 MB]
 15. MS_S5_SPRAWOZDANIE_w_sprawach_karnych_i_wykroczeniowych_za_2016.pdf [916.92 KB]
 16. MS_S6_SPRAWOZDANIE_w_sprawie_osob_osadzonych_w_pierwszej_instancji_wedlug_wlasciwosci_rzeczowej_za_2016.pdf [1.94 MB]
 17. MS_S7_sprawozdanie_z_orzecznictwa_w_sprawach_o_wykroczenia_za_2016.pdf [410.97 KB]
 18. MS_S10_SPRAWOZDANIE_z_sadowego_wykonywania_orzeczen_wedlug_wlasciwosci_rzeczowej_za_2016.pdf [562.19 KB]
 19. MS_S11_SPRAWOZDANIE_z_zakresu_prawa_pracy_i_ubezpieczen_spolecznych_za_2016.pdf [1.28 MB]
 20. MS_s16_sprawozdanie_w_sprawach_rodzinnych_z_zakresu_spraw_cywilnych_z_wylaczeniem_spraw_nieletnich_za_2016.pdf [1.25 MB]
 21. MS_S19_sprawozdanie_w_sprawach_gospodarczych_za_2016.pdf [998.20 KB]
 22. MS_S20KRS_sprawozdanie_w_sprawach_rejestrowych_za_2016.pdf [921.35 KB]
 23. MS_S20KW_sprawozdanie_w_srawach_dotyczncych_ksiag_wieczystych_za_2016.pdf [265.06 KB]
 24. MS_S20UN_sprawozdanie_w_sprawach_upadlosciowych_i_naprawczych_za_2016.pdf [822.80 KB]
 25. MS_S40_sprawozdanie_z_dzialalnosci_kuratorskiej_sluzby_sadowej_za_2015.pdf [579.57 KB]
 26. MS_Kom23_sprawozdanie_z_czynnosci_i_komornika_za_2016.pdf [439.66 KB]