Rodzina 500+

Rok 2021

« powrót

 
24.08.2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

Sad Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na konkurs:

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w tym przypadku na:

Zadanie Nr 1:
„Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej”.            

Cel operacyjny Nr 3:
Promocja zdrowia psychicznego.

Szczegóły konkursu w załączonych poniżej plikach

« powrót