Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 28-10-2021
Sala: 205_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 10:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 653/20
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Dobiecka-Woźniak
Data: 28-10-2021
Sala: 513_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 10:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 827/21
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Antoszewski
Data: 28-10-2021
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 10:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 569/21
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 28-10-2021
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 10:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 888/20
Skład orzekający: Przewodniczący Liwia Olszewska
Data: 28-10-2021
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 10:15
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 317/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 28-10-2021
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 10:20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2252/19
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 28-10-2021
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 10:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1080/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 28-10-2021
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 10:30
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 561/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 28-10-2021
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 10:30
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 497/20
Skład orzekający: Przewodniczący Weronika Gil
Data: 28-10-2021
Sala: Pokój Prze, pl. Słowiański 5
Godzina: 10:30
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII Kp 526/21
Skład orzekający: Przewodniczący Liwia Olszewska