Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 28-10-2021
Sala: 502, pl. Słowiański 2
Godzina: 11:20
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 1365/21
Skład orzekający: Przewodniczący Dorota Butrym-Hyrsz
Data: 28-10-2021
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 11:20
zdjęta z wokandy
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 609/21
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 28-10-2021
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 11:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 611/21
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 28-10-2021
Sala: 103_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 11:30
odwołana
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 156/21
Skład orzekający: Przewodniczący Bartosz Żok
Data: 28-10-2021
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 11:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 406/21
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 28-10-2021
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 11:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 396/20
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 28-10-2021
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 11:40
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 709/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 28-10-2021
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 11:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2332/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 28-10-2021
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 621/21
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 28-10-2021
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2247/19
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk