Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 28-10-2021
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 13:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1307/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 28-10-2021
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 13:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 686/21
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 28-10-2021
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 13:10
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 576/20
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 28-10-2021
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 13:15
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 516/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 28-10-2021
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 13:15
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 530/20
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 28-10-2021
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 13:20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1057/21
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 28-10-2021
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 13:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1089/20
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 28-10-2021
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 13:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 59/20
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 28-10-2021
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 13:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1906/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 28-10-2021
Sala: 513_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 13:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 706/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Antoszewski