Rodzina 500+

Postępowania powyżej 30 tys. euro

 
07.04.2017

Zamówienie z wolnej ręki – Usługi ochroniarskie

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zamówienie z wolnej ręki – Usługi ochroniarskie, stróżowania pl. Słowiański 12 w Zielonej Górze.

 
07.04.2017

Zamówienie z wolnej ręki – Usługi porządkowe

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zamówienie z wolnej ręki – Usługi porządkowe pl. Słowiański 12 w Zielonej Górze.

 
25.11.2016

Dostawa energii elektrycznej zgodnie z umową ramową nr 7/ZP-UR/2016 zawartą w dniu 05.07.2016 r.

Dostawa energii elektrycznej zgodnie z umową ramową nr 7/ZP-UR/2016 zawartą w dniu 05.07.2016 r. dla Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.