Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 14-02-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 10:20
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 594/17
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Sikora
Data: 14-02-2018
Sala: 19, pl. Słowiański 5
Godzina: 10:30
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 83/18
Skład orzekający: Przewodniczący Weronika Gil
Data: 14-02-2018
Sala: 111, pl. Słowiański 2
Godzina: 10:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1409/17
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Krawczak
Data: 14-02-2018
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 10:40
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 929/17
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 14-02-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 2
Godzina: 10:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 850/17
Skład orzekający: Przewodniczący Mirosław Iwanowski
Data: 14-02-2018
Sala: 111, pl. Słowiański 2
Godzina: 11:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1629/17
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Krawczak
Data: 14-02-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 11:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 589/17
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Sikora
Data: 14-02-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 2
Godzina: 11:15
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1133/16
Skład orzekający: Przewodniczący Mirosław Iwanowski
Data: 14-02-2018
Sala: 111, pl. Słowiański 2
Godzina: 11:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1532/17
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Krawczak
Data: 14-02-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 2
Godzina: 11:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 186/17
Skład orzekający: Przewodniczący Mirosław Iwanowski