Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 14-02-2018
Sala: 111, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2611/17
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Krawczak
Data: 14-02-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 12:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 497/17
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Sikora
Data: 14-02-2018
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 12:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 478/17
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 14-02-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 421/16
Skład orzekający: Przewodniczący Mirosław Iwanowski
Data: 14-02-2018
Sala: 111, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2995/14
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Krawczak
Data: 14-02-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 771/17
Skład orzekający: Przewodniczący Mirosław Iwanowski
Data: 14-02-2018
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 12:45
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII W 830/17
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 14-02-2018
Sala: 509, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:50
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 864/17
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Olejnik
Data: 14-02-2018
Sala: 111, pl. Słowiański 2
Godzina: 13:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1148/17
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Krawczak
Data: 14-02-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 2
Godzina: 13:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Cps 141/17
Skład orzekający: Przewodniczący Mirosław Iwanowski