Rodzina 500+

Roboty remontowo-budowlane w budynku KRS Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Zapraszam do składania ofert na roboty remontowe n/w :

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 17.08.2016r. do godz.13:00

 

  • Roboty remontowo-budowlane w budynku Sądu Rejonowego  KRS przy ul. Kożuchowskiej 8.

 

           Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 17.08.2016r.

o godz. 13 15 w siedzibie zamawiającego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze w pokoju nr  404