Rodzina 500+

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Przeprowadzenie usługi szkolenia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników tut. Sądu w ilości 15-30 osób - obejmującego minimum 6 godzin dydaktycznych (w jednym dniu dla jednej grupy).