Rodzina 500+

Wykonanie napraw urządzeń telekomunikacyjnych na 2017 i 2018 rok

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Wykonanie napraw urządzeń telekomunikacyjnych na 2017 i 2018 rok.