Rodzina 500+

PREZES SĄDU

Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Prezes Sądu Rejonowego
SSR  Anna Pasek-Gazda

Wiceprezes Sądu Rejonowego
SSR Weronika Gil


Sekretariat
Dane kontaktowe:
Plac Słowiański 2
65-069 Zielona Góra
pok. 411, piętro IV
tel. (068) 322 03 15
fax (068) 322 03 17
e-mail: prezes@zielona-gora.sr.gov.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Godziny pracy sekretariatu:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Na spotkanie z Prezesem zainteresowane strony umawiają się za pośrednictwem sekretariatu.

Prezes Sądu przyjmuje w środy od 11:00 do 13:00 w pok. 411, IV piętro

 

Zakres działania Prezesa Sądu Rejonowego:
1) kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:

a) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 USP,

b) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,

c) powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;

2) dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;

3) pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.