Rodzina 500+

STRONA GŁÓWNA

Uwaga

 

   Kasa Sądu jest czynna w godzinach podanych pod poniższym linkiem:

Kasa sądowa

 

Opłaty można uiszczać na rachunki bankowe, których numery znajdują się na stronie internetowej Sądu lub za pomocą systemu e-płatności.

 

Przydatne informacje zostały również zamieszczone na stronie Informacje dla petentów.

Poniżej zamieszczamy również przekierowania, do których zachęcamy korzystać.

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Zielonej Górze - http://www.zielona-gora.sr.gov.pl/?mod=319

Konta bankowe - http://www.zielona-gora.sr.gov.pl/?mod=126 – konta, na które można dokonywać wpłat

Portal informacyjny - https://portal.poznan.sa.gov.pl/#/login - elektroniczny dostęp do informacji o sprawie

Portal orzeczeń - http://orzeczenia.zielona-gora.sr.gov.pl/ -  elektroniczny dostęp do orzeczeń

e-Polak potrafi! https://www.gov.pl/web/epolakpotrafi - załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

Załatw sprawę - https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zalatw-sprawe1

Usługi dla obywatela - https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela

Profil zaufany - https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

 


 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze mieści się w czterech budynkach. Dla Państwa wygody poniżej zamieściliśmy informacje o lokalizacjach poszczególnych budynków oraz o komórkach organizacyjnych w nich się znajdujących.

W budynku głównym przy Placu Słowiańskim 2 znajdują się następujące komórki organizacyjne:

- Kierownictwo Sądu Rejonowego

- Oddział Administracyjny

- Oddział Finansowy

- Oddział Kadr

- Oddział Gospodarczy

- I Wydział Cywilny

- II Wydział Karny

- VI Wydział Ksiąg Wieczystych, w tym Oddział Centralnej Informacji KW

- IX Wydział Egzekucyjny

- I i III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych

W budynku przy Placu Słowiańskim 5 znajdują się następujące komórki organizacyjne:

- VII Wydział Karny

W budynku przy Placu Słowiańskim 12 znajdują się następujące komórki organizacyjne:

- IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

- III Wydział Rodzinny i Nieletnich

- V Wydział Gospodarczy

- II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich

W budynku przy ulicy Kożuchowskiej 8 znajdują się następujące komórki organizacyjne:

- VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w tym Oddział Centralnej Informacji KRS oraz Punkt Przyjmowania Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego

W budynku przy ulicy Lisiej 53 znajdują się następujące komórki organizacyjne:

- Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Zielonje Górze

 


           

Biuro Obsługi
Interesantów
Czynne w godzinach
urzędowania sądu
PON: 7:15 - 18:00
WT-PT: 7:15 - 14:45
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
   
MapIco pl. Słowiański 2
65-069 Zielona Góra
   
PhoneIco 68 41 97 133
68 32 20 310
68 32 20 378