Rodzina 500+

STRONA GŁÓWNA

 


 

 UWAGA!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 22 maja 2020 r. Prezesa  i Dyrektora Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, zmienionym aneksem nr 3 z dnia 7.07.2021 r., od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania ustala się godziny urzędowania Sądu we wszystkie dni tygodnia od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Od 12 lipca 2021 r. zmianie ulega funkcjonowanie Sądu w zakresie kontaktowania się i załatwiania spraw w budynkach Sądu:

 

Biuro Podawcze, Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych, Biuro Podawcze KRS, Biuro Obsługi Interesantów, Centralna Informacja KRS, Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz Czytelnie akt w budynku głównym Sądu i w budynku KRS, czynne są dla interesantów w godzinach 7.15-14.45, z dwoma przerwami w godzinach 10.00-10.15 oraz 13.00-13.15 przeznaczonymi na dezynfekcję. Każda osoba korzystająca z tych komórek obowiązana jest posiadać środki ochrony osobistej (maseczka oraz ewentualnie rękawiczki) oraz długopis.

 

Kasa Sądu jest czynna w godzinach:

od 7.30 do 14.15 (z przerwą od 11.00 do 12.00)

- od 25 stycznia 2022 r. do odwołania,

Kasa Sądu będzie czynna w godzinach:

od 8.00 do 14.45 (z przerwą od 11.00 do 12.00)

 

Opłaty można uiszczać na rachunki bankowe, których numery znajdują się na stronie internetowej Sądu lub za pomocą systemu e-płatności.

Opłaty można również uiszczać na rachunki bankowe, których numery znajdują się na stronie internetowej Sądu.

 

Podstawa: 

Aneks nr 3 z dnia 7 lipca 2021 r.
Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 22 maja 2020 r. Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Zielonej Górze - tekst ujednolicony po zmianach wprowadzonych Aneksem nr 1, Aneksem nr 2 i Aneksem nr 3

Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 22 maja 2020 r.

Aneks nr 1 z dnia 21.07.2020 r. do Zarządzenia nr 4/2020

Aneks nr 1 z dnia 23.07.2020 do Aneksu nr 1 z dnia 21.07.2020 

Aneks nr 2 z dnia 22 października 2020 r

Aneks nr 3 z dnia 07 lipca 2021 r

   

 

Aby ograniczać wizyty w większych skupiskach ludzi zachęcamy Państwa do korzystania z e-usług, które pozwalają załatwić większość spraw urzędowych przez internet.

Wprowadza się pomiar temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do budynku Sądu w celu uniemożliwienia wstępu tym, co do których istnieje podejrzenie istnienia choroby zakaźnej. W przypadku stwierdzenia u osoby wchodzącej do budynku Sądu temperatury powyżej 37,5° C lub też wykazującej inne objawy charakterystyczne dla zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2, osoba ta będzie musiała natychmiast opuścić budynek Sądu. O zaistniałym incydencie pracownik ochrony niezwłocznie zawiadomi Prezesa i Dyrektora Sądu, a także skład orzekający w przypadku, gdy chodzi o osobę wezwaną lub zawiadomioną przez Sąd w związku z rozpoznawaną sprawą.

 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Biuro Obsługi Interesantów:

68 322 0 310

sad.rejonowy@zielona-gora.sr.gov.pl

Wydział I Cywilny:

68 322 0 371

cywilny@zielona-gora.sr.gov.pl

Wydział II Karny

68 322 0 349

karny@zielona-gora.sr.gov.pl

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

68 325 95 04

rodzinny@zielona-gora.sr.gov.pl

Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

68 325 95 24

pracy@zielona-gora.sr.gov.pl

Wydział V Gospodarczy

68 325 95 12

gospodarczy@zielona-gora.sr.gov.pl

Wydział VI Ksiąg Wieczystych

68 322 0 398

kw@zielona-gora.sr.gov.pl

Wydział VII Karny

68 322 0 303;

68 322 0 394

7-karny@zielona-gora.sr.gov.pl

Wydział VIII Gospodarczy KRS

68 322 0 262

krs@zielona-gora.sr.gov.pl

Wydział IX Egzekucyjny

68 322 0 339

egzekucyjny@zielona-gora.sr.gov.pl

 

Numery kont bankowych:

49 1010 1704 0015 3122 3100 0000 – opłaty od pozwu, opłaty za wpisy i odpisy, kary, grzywny i koszty sądowe w sprawach, pozostałe opłaty w sprawach  z wyjątkiem zaliczek sądowych

86 1010 1704 0015 3113 9800 0000 – zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza itp.

 

Opłaty i formularze dostępne są na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w zakładce „Informacja dla Petenta”:

http://www.zielona-gora.sr.gov.pl/

 

Przydatne informacje zostały również zamieszczone na stronie Informacje dla petentów.

Poniżej zamieszczamy również przekierowania, do których zachęcamy korzystać.

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Zielonej Górze - http://www.zielona-gora.sr.gov.pl/?mod=319

Konta bankowe - http://www.zielona-gora.sr.gov.pl/?mod=126 – konta, na które można dokonywać wpłat

Portal informacyjny - https://portal.poznan.sa.gov.pl/#/login - elektroniczny dostęp do informacji o sprawie

Portal orzeczeń - http://orzeczenia.zielona-gora.sr.gov.pl/ -  elektroniczny dostęp do orzeczeń

e-Polak potrafi! https://www.gov.pl/web/epolakpotrafi - załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

Załatw sprawę - https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zalatw-sprawe1

Usługi dla obywatela - https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela

Profil zaufany - https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

 


 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze mieści się w czterech budynkach. Dla Państwa wygody poniżej zamieściliśmy informacje o lokalizacjach poszczególnych budynków oraz o jednostkach organizacyjnych w nich się znajdujących.

W budynku głównym przy Placu Słowiańskim 2 znajdują się następujące jednostki organizacyjne:

- Kierownictwo Sądu Rejonowego

- Oddział Administracyjny

- Oddział Finansowy

- Oddział Kadr

- Oddział Gospodarczy

- Oddział Informatyczny

- Wydział I Cywilny

- Wydział II Karny

- Wydział VI Ksiąg Wieczystych, w tym Oddział Centralnej Informacji KW

- Wydział IX Egzekucyjny

- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych

W budynku przy Placu Słowiańskim 5 znajdują się następujące jednostki organizacyjne:

- Wydział VII Karny

- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych

W budynku przy Placu Słowiańskim 12 znajdują się następujące jednostki organizacyjne:

- Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

- Wydział III Rodzinny i Nieletnich

- Wydział V Gospodarczy

- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich

W budynku przy ulicy Kożuchowskiej 8 znajdują się następujące jednostki organizacyjne:

- Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w tym Oddział Centralnej Informacji KRS oraz Punkt Przyjmowania Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego

 


           

Biuro Obsługi
Interesantów
Czynne w godzinach
urzędowania sądu
PON: 7:15 - 18:00
WT-PT: 7:15 - 14:45
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
   
pl. Słowiański 2
65-069 Zielona Góra
   
68 41 97 133
68 32 20 310
68 32 20 378