Rodzina 500+

Monitor Sądowy i Gospodarczy

Godziny pracy: 7.15-14.45
Tel.: 68/322-02-54
Email: monitor@zielona-gora.sr.gov.pl

 

Polska: Punkty przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego:
https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/monitor-sadowy-i-gospodarczy/punkty-przyjmowania-ogloszen-do-monitora-sadowego-i-gospodarczego/