Rodzina 500+

Wydziały

 

I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału: SSR Jarosław Kasperowicz
Kierownik Sekretariatu: Aneta Michałowska
Pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra
tel 683220332
fax 683220335

mail: wydzial1@zielona-gora.sr.gov.pl

Pozostałe numery sekretariatów:

683220335

683220364

683220334

683220330

683220341

683220366

683220333

683220281

683220371

 

II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału: SSR Adam Gepart
Kierownik Sekretariatu: Dorota Dębska
Pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra
tel 683220343
fax 683220344

mail: wydzial2@zielona-gora.sr.gov.pl

683220345

683220346

683220347

Sekcja Wykonawcza
Kierownik Sekcji: SSR Małgorzata Dobiecka-Woźniak

Kierownik Sekretariatu: Sylwia Szachowska tel. 683220342

tel. 683220348

tel. 683220349

fax. 683220344

Sekcja Należności

tel / fax  683220233III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału: SSR Ewa Blachowska
Kierownik Sekretariatu: Alina Stelmaszuk
Pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra

tel. 683259508

fax 683259500

mail: wydzial3@zielona-gora.sr.gov.pl

Pozostałe telefony:

683259507

683259506

683259505

683259504IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący Wydziału: SSR Lidia Iwanowska
Kierownik Sekretariatu: Adam Noworolnik
Pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra

tel. 683259524

fax 683259523

Pozostałe numery sekretariatów:

683259523

683259525

mail: wydzial4@zielona-gora.sr.gov.plWydział Gospodarczy
Przewodniczący Wydziału: SSR Wojciech Górniak
Kierownik Sekretariatu: Wioletta Pitura
Pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra
tel 683259512

mail: wydzial5@zielona-gora.sr.gov.pl

Pozostałe numery sekretariatów:

683259526

683259527

683259528

683259530

683259511

 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału: Referendarz sądowy Mariola Cieślik
Kierownik Sekretariatu: Bożena Gałat
Pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra
tel: 683220381   fax:683220397

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych (CI)

683220398

mail: wydzial6@zielona-gora.sr.gov.plVII Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału: SSR Anna Macur
Kierownik Sekretariatu: Daria Walkowiak
Pl. Słowiański 5, 65-069 Zielona Góra

tel. 683220303

Fax 683220198

683220372

683220302

mail: wydzial7@zielona-gora.sr.gov.pl

Sekcja Wykonawcza
Kierownik Sekcji: SSR Weronika Gil
Kierownik Sekretariatu: Marzena Nowacka
tel. 683220306

tel/fax 683220394

Należności 683220309

 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przewodniczący Wydziału: Referendarz Sądowy Karolina Śliwińska tel: 68 3220264
Kierownik Sekretariatu: Wioletta Brudło tel:68 3220263
ul. Kożuchowska 8, 65-364 Zielona Góra     mail: wydzial8@zielona-gora.sr.gov.pl

Monitor Sądowy i Gospodarczy:

Punkt Przyjmowania Ogłoszeń:

Informacja o położeniu akt osobowych (RP-7)

 tel/fax 683220254

Centralna Informacja,

Informacja z rejestru RH-B

Czytelnia Akt

tel. 683220260 


IX Wydział Egzekucyjny
Przewodniczący Wydziału: SSR Przemysław Wojnicz
Kierownik Sekretariatu: Beata Rojda
Pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra
tel: 683220339 fax: 683220340 

mail: wydzial9@zielona-gora.sr.gov.pl