Rodzina 500+

Zespół II Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich

 

Siedziba

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

65-958 Zielona Góra, Pl. Słowiański 12

 

Sekretariat Zespołu

st.sekretarz Katarzyna Góźdź

pok. 12, tel. (068) 325 95 09 , 

email: zkss2@zielona-gora.sr.gov.pl

godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek - piątek - godz. 7.30-15.30

 

Kierownik Zespołu Kuratorskiego

Irena Karkosz

pok. 12, tel. (068) 325 95 09

email: irena.karkosz@zielona-gora.sr.gov.pl

godziny przyjęć interesantów :

wtorek 9.00-12.00

 
 

Kuratorzy zawodowi

 • Irena Karkosz ,poniedziałek 8.00-14.00,wtorek 9.00-15.00,środa 9.00-11.00,czwartek 8.00-14.00 

pok. 12,tel. (068)  325 95 09, kom. 603 426 801, mail: irena.karkosz@zielona-gora.sr.gov.pl

 • Teresa Misztal, poniedziałek 10.00-15.00, środa 9.00-14.00

pok. 102A, kom. 506 472 092, mail: teresa.misztal@zielona-gora.sr.gov.pl

 • Wioleta Miklas, poniedziałek 10.00-15.00, czwartek 9.00-14.00

pok. 107, tel. ( 068) 325 95 20, kom. 881 921 297, mail: wioleta.miklas@zielona-gora.sr.gov.pl

 • Jolanta Rybak, czwartek 9.00-14.00, wtorek 8.00-13.00

pok.4, tel. (068) 325 95 18, kom. 504 468 816, mail: jolanta.rybak@zielona-gora.sr.gov.pl

 • Monika Głowacka, wtorek 9.00-14.00, czwartek 10.00-15.00

pok. 112, tel. (068) 325 95 03, kom. 881 915 981, mail, monika.glowacka@zielona-gora.sr.gov.pl

 • Mateusz Nadbrzeżny, środa 10.00-15.00, piątek 9.00-14.00

pok. 4, tel. (068) 325 95 18, kom. 881 921 294, mail: mateusz.nadbrzezny@zielona-gora.sr.gov.pl

 • Olga Drożdżowska, wtorek 10.00-15.00, piątek 10.00-15,00

pok. 107, tel. (068) 325 95 20, kom. 504 468 738, mail: olga.drozdzowska@zielona-gora.sr.gov.pl

 • Iwona Włodarczyk, środa 10.00-15.00, piątek 10.00-15.00

pok. 112, tel. (068) 325 95 03, 504 468 715, mail: iwona.wlodarczyk@zielona-gora.sr.gov.pl

 • Agnieszka Ślusarczyk, poniedziałek 10.00-15.00, środa 9.00-14.00

pok. 110, tel. (068) 325 95 02, kom. 504 468 695, mail: agnieszka.slusarczyk@zielona-gora.sr.gov.pl

 • Dorota Hajewska - Kycia, wtorek 8.00-13.30, czwartek 8.30-13.30

pok. 102A, kom. 881 921 299, mail: dorota.hajewska-kycia@zielona-gora.sr.gov.pl

 • Magdalena Zgaińska, wtorek 9.00-14.00, czwartek 10.00-15.00

pok. 110, tel. (068) 325 95 02, kom. 881 912 672, mail: magdalena.zgainska@zielona-gora.sr.gov.pl

 • Anna Jabłońska, wtorek 10.00-15.00, czwartek 9.00-14.00

pok. 111, tel. (068) 325 95 29, kom. 690 441 239, mail: anna.jablonska@zielona-gora.sr.gov.pl

 •  Aneta Kędzierska, poniedziałek 10.00 do 15.00, środa 08.00  do 13.00                                                                           

pok 111, tel.683259529, kom. 504468398, mail: aneta.kedzierska@zielona-gora.sr.gov.pl

 •  Daria Flaczyńska-Jankowska, poniedziałek 09.00 do 14.00, czwartek 09.00 do 14.00 

pok 109, tel.  (68) 325 95 09, kom. 603 420 356, mail: daria.flaczynska-jankowska@zielona-gora.sr.gov.pl

 •  Edyta Aulich, środa 09.00 do 14.00, piątek 08.00 do 13.00 

pok 109, tel.  (68) 325 95 09, kom. 881 928 664, mail: edyta.aulich@zielona-gora.sr.gov.pl

 

Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno-edukacyjnych dla realizacji art. 72 § 1 pkt. 6 Kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze:

http://www.zielona-gora.so.gov.pl/?mod=137