Rodzina 500+

KRS

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

  

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 w Zielonej Górze 65-365 Zielona Góra ul. Kożuchowska 8

 

Godziny pracy wydziału

 poniedziałku-piątek  7:00-15:00

 

Dzień przyjęć interesantów: czwartek w godz. 9.30 – 12.30

 

BIURO PODAWCZE KRS

Godziny pracy: 7.15 -14.45 

tel.: 68/322-02-62   

Udzielanie informacji w sprawach

  

CI - wydawanie odpisów i zaświadczeń z KRS

 oraz

 CZYTELNIA KRS

 Godziny pracy: 7.15 -14.45

 tel. 68/322-02-60

 mail: krs.czytelnia@zielona-gora.sr.gov.pl

 Akta dostępne po uprzednim zamówieniu

 

MONITOR SĄDOWY I GOSPODACZY 

Punkt Przyjmowania Ogłoszeń

oraz

RP-7 - Informacja o miejscu przechowywania akt osobowych

Godziny pracy: 7.15 -14.45

tel. 68/322-02-54

e-mail: monitor@zielona-gora.sr.gov.pl

POLSKA: Punkty przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego:

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/monitor-sadowy-i-gospodarczy/punkty-przyjmowania-ogloszen-do-monitora-sadowego-i-gospodarczego/

 

Przewodniczący Wydziału: St. Referendarz Sądowy Karolina Śliwińska

Godziny przyjęć interesantów: czwartek 9.30-12.30

    

Kierownik Sekretariatu: Wioletta Brudło

tel. 68/322-02-63

mail: krs@zielona-gora.sr.gov.pl

  

Zastępca Kierownika Sekretariatu: Eliza Lewicka

tel./fax 68/322-02-87

 

  

PRZYDATNE INFORMACJE:

 OPŁATY      

 Rejestr przedsiębiorców:

 Wpis      – 600 zł

 Zmiana  – 350 zł

 

Rejestr Stowarzyszeń

 Wpis      – 250 zł

 Zmiana  – 150 zł

 Zwolnieni od opłaty:

 •  Stowarzyszenie niewpisane do rejestru przedsiębiorców;
 • Związki zawodowe.

 Złożenie - dokumentów do akt – 40 zł

 Uwierzytelnienie statutu – 100 zł

 Kopia z akt:

 • Zwykła kopia - za każde rozpoczęte 20 stron wydanego dokumentu – 20 zł
 • Poświadczony odpis -  za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu – 20 zł

KONTO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

NBP OO/ Zielona Góra 49 1010 1704 0015  3122 3100 0000

Wnosząc opłatę w tytule należy WPISAĆ

 •  w przypadku wniosku o wpisu do KRS: KRS + 1 WPIS + NAZWA PODMIOTU, 
 • w przypadku wniosku o zmianę w KRS: KRS + nr KRS podmiotu + NAZWA PODMIOTU.

   

PRZYDATNE LINKI

ELEKTRONICZNY DOSTĘP DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 

E-KRS:    

 • wyszukiwarka podmiotów
 • S24 Rejestracja spółki i inne wnioski
 • bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych
 • przeglądarka dokumentów finansowych
 • https://ekrs.ms.gov.pl/
 • POMOC: 71/748-96-00

   

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU DOKUMENTÓW FINANSOWYCH OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

 

ARCHIWUM:

 

FORMULARZE: