Rodzina 500+

Ławnicy

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w 2023 roku zostały przeprowadzone wybory ławników na kadencję 2024-2027 do orzekania w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego tut. Sądu.

W związku z wyborem niewystarczającej liczby ławników, zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające (szczegóły w zakładce "Wybory ławników")

 

Zarządzeniem nr 7/2020 z dnia 3.09.2020 r. określono zasady wypłaty rekompensaty pieniężnej za czas wykonywania czynności w sądzie oraz zwrotu kosztów przejazdu ławnikom z miejsca zamieszkania  do siedziby sądu:

1)    Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 3.09.2020 r.

2)    Załącznik nr 1 – wniosek ławnika zamieszkałego poza siedzibą sądu o zgodę na użycie samochodu prywatnego w celu dojazdu na czynności w sądzie

3)    Załącznik nr 2 – wniosek ławnika zamieszkałego w miejscowości będącej siedzibą sądu o rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czynności oraz o ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu komunikacją miejscową stosownie do art. 172 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych

4)    Załącznik nr 3 – wniosek ławnika zamieszkałego poza siedzibą Sądu Rejonowego w Zielonej Górze o rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czynności, dietę oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu