Rodzina 500+

Godziny urzędowania

Sądu:
w poniedziałki
7:00 - 18:00
od wtorku do piątku
7:00 - 15:00

Kasy sądowej:
w poniedziałki
7:30 - 11:00 i 12:00 - 16:45
od wtorku do piątku
7:30 - 11:00 i 12:00 - 14:15

Biura Obsługi Interesantów:
w poniedziałki
7:15 - 18:00
od wtorku do piątku
7:15 - 14:45

Biura Obsługi Interesantów VI Wydział Ksiąg Wieczystych:
w poniedziałki
7:15 - 18:00
od wtorku do piątku
7:15 - 14:45