Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
26.01.2023

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 1366/22

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 1366/22

 
26.01.2023

Ogłoszenie o sporządzenie uzupełniającego spisu inwentarza w sprawie I Ns 1213/22

Ogłoszenie o sporządzenie uzupełniającego spisu inwentarza w sprawie I Ns 1213/22

 
25.01.2023

Ogłoszenie w sprawie I Ns 1375/22

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza  po zm. Janie Gaszewskim  

 
23.01.2023

Ogłoszenie o wezwanie spadkobierców do udziału w sprawie I Ns 1297/22

„Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny prowadzi w sprawie
I Ns 1297/22 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Mirosławie Szymańskiej, z domu Kasperczak, córce Jana i Janiny, zmarłej
23 września 2016 r. we Francji, w Polsce ostatnio stale zamieszkałej w Zielonej Górze. Sąd Rejonowy wzywa, aby ewentualni spadkobiercy, w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o jego nabyciu”

 
19.01.2023

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu w sprawie I Nc 994/22

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu w sprawie I Nc 994/22