Rodzina 500+

Centralna Informacja i czytelnia akt KRS

Godziny pracy 7.15-14.45

Tel. 68/322-02-60

E-mail: krs.czytelnia@zielona-gora.sr.gov.pl