Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 06-10-2022
Sala: 112, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 9/18
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Belamri
Data: 06-10-2022
Sala: 101_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:45
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 687/21
Skład orzekający: Przewodniczący Adrianna Popadiuk
Data: 06-10-2022
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2455/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 06-10-2022
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1425/21
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 06-10-2022
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:55
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 50/20
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 06-10-2022
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
zdjęta z wokandy
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1101/21
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 06-10-2022
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 47/22
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 06-10-2022
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 357/22
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 06-10-2022
Sala: 103_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 217/22
Skład orzekający: Przewodniczący Bartosz Żok
Data: 06-10-2022
Sala: 29, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII 1Ko 1016/22
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Wilczyńska