Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 05-08-2021
Sala: 103_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 60/21
Skład orzekający: Przewodniczący Bartosz Żok
Data: 05-08-2021
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 889/20
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 05-08-2021
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:15
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 347/21
Skład orzekający: Przewodniczący Liwia Olszewska
Data: 05-08-2021
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:30
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII W 35/20
Skład orzekający: Przewodniczący Liwia Olszewska
Data: 05-08-2021
Sala: 103_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 10:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 34/21
Skład orzekający: Przewodniczący Bartosz Żok
Data: 05-08-2021
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 10:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII 1Ko 825/21
Skład orzekający: Przewodniczący Liwia Olszewska
Data: 05-08-2021
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 10:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 2/21
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 05-08-2021
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 10:45
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 829/19
Skład orzekający: Przewodniczący Liwia Olszewska
Data: 05-08-2021
Sala: 103_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 11:30
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 206/20
Skład orzekający: Przewodniczący Bartosz Żok
Data: 05-08-2021
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 11:50
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 56/21
Skład orzekający: Przewodniczący Liwia Olszewska