Rodzina 500+

DYREKTOR SĄDU

Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Dyrektor

Anna Ewa Pilecka

Dane kontaktowe:
Plac Słowiański 2
65-069 Zielona Góra
pok. 401, piętro IV
tel. (068) 322 02 29
e-mail: dyrektor@zielona-gora.sr.gov.pl


Zakres obowiązków:
1) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 USP;

2) wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;

3) jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów;

4) określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu;

5) reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.