Rodzina 500+

Wydziały

Bezpośrednie telefony do wydziałów

 

Numer biura obsługi interesantów: 68 32 20 310
I Cywilny 68 322 03 71
II Karny

68 322 03 43 Kierownik Sekretariatu

68 322 03 49 Sekcja Wykonawcza

III Rodzinny 68 325 95 04
IV Pracy 68 325 95 24
V Gospodarczy 68 325 95 12
VI Ksiąg Wieczystych 68 322 03 81
VII Karny

68 322 03 03

68 322 03 94

VIII KRS

68 322 02 62

IX Egzekucyjny 68 322 03 39

 

 Wydział I Cywilny

Przewodniczący Wydziału: SSR Agnieszka Borodziuk
Kierownik Sekretariatu: Aneta Michałowska
Pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra
tel 683220332
fax 683220335

mail: cywilny@zielona-gora.sr.gov.pl

Pozostałe numery sekretariatów:

683220335

683220364

683220334

683220330

683220341

683220366

683220333

683220281

683220371

 

Wydział II Karny
Przewodniczący Wydziału: SSR Adam Gepart
Kierownik Sekretariatu: Dorota Dębska
Pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra
tel 683220343
fax 683220344

mail: karny@zielona-gora.sr.gov.pl

683220345

683220346

683220347

Sekcja Wykonawcza
Kierownik Sekcji: SSR Małgorzata Dobiecka-Woźniak

Kierownik Sekretariatu: Sylwia Szachowska tel. 683220342

tel. 683220348

tel. 683220349

fax. 683220344

Sekcja Należności

tel / fax  683220233Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału: SSR Ewa Blachowska
Kierownik Sekretariatu: Alina Stelmaszuk
Pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra

tel. 683259508

fax 683259500

mail: rodzinny@zielona-gora.sr.gov.pl

Pozostałe telefony:

683259507

683259506

683259505

683259504Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący Wydziału: SSR Lidia Iwanowska
Kierownik Sekretariatu: Adam Noworolnik
Pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra

tel. 683259524

fax 683259523

Pozostałe numery sekretariatów:

683259523

683259525

mail: pracy@zielona-gora.sr.gov.plWydział V Gospodarczy
Przewodniczący Wydziału: SSR Ewa Maślanka
Kierownik Sekretariatu: Wioletta Pitura
Pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra
tel 683259512

mail: gospodarczy@zielona-gora.sr.gov.pl

Pozostałe numery sekretariatów:

683259526

683259527

683259528

683259530

683259511

 

Wydział VI Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału: Referendarz sądowy Mariola Cieślik
Kierownik Sekretariatu: Bożena Gałat
Pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra
tel: 683220381   fax:683220397

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych (CI)

683220398

mail: kw@zielona-gora.sr.gov.plWydział VII Karny
Przewodniczący Wydziału: SSR Anna Macur
Kierownik Sekretariatu: Daria Walkowiak
Pl. Słowiański 5, 65-069 Zielona Góra

tel. 683220303

Fax 683220198

683220372

683220302

mail: 7-karny@zielona-gora.sr.gov.pl

Sekcja Wykonawcza
Kierownik Sekcji: SSR Weronika Gil
Kierownik Sekretariatu: Marzena Nowacka
tel. 683220306

tel/fax 683220394

Należności 683220309

 

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przewodniczący Wydziału: Referendarz Sądowy Karolina Śliwińska tel: 68 3220264
Kierownik Sekretariatu: Wioletta Brudło tel:68 3220263
ul. Kożuchowska 8, 65-364 Zielona Góra     mail: krs@zielona-gora.sr.gov.pl

 Monitor Sądowy i Gospodarczy:

Punkt Przyjmowania Ogłoszeń:

Informacja o położeniu akt osobowych (RP-7)

 tel/fax 683220254

Centralna Informacja,

Informacja z rejestru RH-B

Czytalnia Akt

tel. 683220260 


Wydział IX Egzekucyjny
Przewodniczący Wydziału: SSR Przemysław Wojnicz
Kierownik Sekretariatu: Beata Rojda
Pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra
tel: 683220339 fax: 683220340 

mail: egzekucyjny@zielona-gora.sr.gov.pl