Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

 
13.03.2020

UWAGA! Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 12 - obsługa interesantów telefoniczna i drogą elektroniczną

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 12 - obsługa interesantów telefoniczna i drogą elektroniczną

 
13.03.2020

UWAGA! Zarządzenie PSR nr 11.2020 w sprawie ograniczenia obsługi interesantów

Zarządzenie PSR nr 11.2020 w sprawie ograniczenia obsługi interesantów

 
13.03.2020

POWOŁANIA SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Zielonej Górze o powołaniach sędziów Sądu Rejonowego w Zielonej Górze zamieszczona na podstawie art. 88b Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 365 ze zm.).

 
12.03.2020

UWAGA! Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Zielonej Górze – dot. odwołania wokand

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Zielonej Górze – dot. odwołania