Rodzina 500+

Rok 2021

 
10.05.2024

Usługę konserwacji systemu telewizji przemysłowej (CCTV) w budynkach Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Postępowanie na usługę konserwacji systemu telewizji przemysłowej (CCTV) w budynkach Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

 
30.04.2024

Wykonanie i dostawa mebli biurowych dla Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie i dostawa mebli biurowych dla Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 

 
24.04.2024

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na konkurs:

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w tym przypadku na:

Zadanie Nr 1: „Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej”.            

Cel operacyjny Nr 3: Promocja zdrowia psychicznego.

 

 
21.03.2024

Postępowanie na usługi transportowe i przenoszenia dla Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na:

 
15.03.2024

Postępowanie na noszenie akt sądowych w Wydziale KRS na okres 12 miesięcy.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na:

 
15.02.2024