Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 28-10-2021
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1750/21
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 28-10-2021
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 08:30
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 836/20
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 28-10-2021
Sala: 3_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 53/18
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Ciesielski
Data: 28-10-2021
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 408/21
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 28-10-2021
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 857/20
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 28-10-2021
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 691/21
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 28-10-2021
Sala: 103_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 139/20
Skład orzekający: Przewodniczący Bartosz Żok
Data: 28-10-2021
Sala: 513_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 186/21
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Antoszewski
Data: 28-10-2021
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 683/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 28-10-2021
Sala: Pokój Prze, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII Kp 529/21
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Łukomska-Kurek