Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 28-10-2021
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:15
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1808/12
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 28-10-2021
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:20
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 121/21
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 28-10-2021
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1054/20
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Pasek-Gazda
Data: 28-10-2021
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 577/21
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 28-10-2021
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:30
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 681/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 28-10-2021
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 514/21
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 28-10-2021
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:45
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII W 191/21
Skład orzekający: Przewodniczący Liwia Olszewska
Data: 28-10-2021
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 10:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 540/21
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 28-10-2021
Sala: 103_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 10:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 187/21
Skład orzekający: Przewodniczący Bartosz Żok
Data: 28-10-2021
Sala: 3_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 10:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 379/21
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Ciesielski